Valg banner

Valg

Neste kommune- og fylkestingsvalget skjer mandag 9. september 2019.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 8. september 2019.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om valg finner du her:  valg.no 

Valgmedarbeidere i Rogaland fylkeskommune:
Vera-Britt Sommer (valgansvarlig), tlf. 51 51 66 02
Ragnhild Holte (sekretær fylkesvalgstyret), tlf. 51 51 66 07
Frode Haavik (IKT), tlf. 51 51 66 58

Fylkesvalgstyret:
Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven (åpner ny side), og godkjenner partiers/gruppers forslag til valglister. Fylkesvalgstyret sørger for trykking av stemmesedler til fylkestingsvalg og stortingsvalg, og distribuerer disse til kommuner og partier/grupper som stiller liste ved valget. Fylkesvalgstyret kontrollerer gjennomføringen av fylkestingsvalg og stortingsvalg i kommunene, og foretar endelig valgoppgjør ved fylkestingsvalg. Fylkesvalgstyret fordeler distriktsmandatene ved stortingsvalg.

Postadresse:
Rogaland fylkeskommune v/ fylkesvalgstyret,
Postboks 130,
4001 Stavanger

Informasjon om innlevering av listeforslag for partier og andre som stiller lister.

Les mer >