Kontor

Jobb i Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer?

Sammen utvikler vi ett godt Rogaland!

Alle våre ledige stillinger finner du i vår  karriereportal. Oversikten gjelder både for våre videregående skoler og administrasjonen.  

 Ledige stillinger

I portalen kan du sende inn søknad på en av de ledige stillingene eller registrere deg for å få beskjed om aktuelle jobbmuligheter. 

Lasterbiler i fart på vei

Vi søker nå en samfunnsengasjert leder som vil være med å etablere og utvikle en fylkesvegadministrasjon. Vedkommende vil ha ansvar for å lede arbeidet med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet i Rogaland, innenfor vedtatte rammer, planer og prioriteringer.

Les mer >