Ungdom diskuterte demokrati og framtidas Europa med politikere fra kommuner, fylkeskommuner og Sametinget

Ungdom diskuterte demokrati og framtidas Europa

Europapolitisk Forum, som er samarbeidsorganet mellom regjeringen, Kommunenes Sentralforbund, fylkeskommunene og Sametinget om EU og EØS-spørsmål, hadde møte på Hamar 14.mai.

Hovedtemaet på møtet var en diskusjon mellom forumets medlemmer og inviterte ungdommer fra hele landet om demokratiet og Europa i framtida. Spørsmålet om hvordan ungdom kan bli mer engasjert i en demokratisk utvikling i Europa stod sentralt. Det ble pekt på at kunnskap om Europa og EU er lite vektlagt i de videregående skolene, og kunnskapsnivået blant ungdom om EU reflekterer dette.

Det er også viktig at kunnskap om EU formidles på måter som når fram til ungdom. Samtidig har sosiale medier skapt ytringskanaler som ofte sprer ensidig eller til og med uriktig informasjon. Mange hatytringer på sosiale medier skremmer mange fra å engasjere seg politisk, og slik sett kan også demokratiet i Norge være under press.

Det ble også pekt på at de store utfordringene som klimakrisen og innvandringsdebatten er utfordringer for stabiliteten i samfunnet. Voksende økonomiske forskjeller også i det norske samfunnet skaper problemer for stadig flere unge, også psykisk.

Mer og bedre kunnskap, mer fokus på demokratiets verdier og flere såkalte kulturmøter er med i ungdommenes oppskrift for at demokratiet skal overleve.

På vegne av Vestlandsrådet deltar Møre og Romsdals fylkesordfører, Jon Aasen på møtene i Europapolitisk Forum. Rogaland fylkeskommune har ansvar for den administrative støtten til ham.

Del denne artikkelen på: