• Forside
  • Aktuelt
  • Miljøvennlig transport på agendaen i Nordsjøkommisjonen

Miljøvennlig transport på agendaen i Nordsjøkommisjonen

Miljøvennlig transport på agendaen i Nordsjøkommisjonen

Nordsjøkommisjonens sin temagruppe innen transport hadde torsdag 31. oktober og fredag 1. november møte i Aalborg. På møtet ble det gjennomgått siste nytt fra de forskjellige medlemsregionene. Stadig flere regioner og byer har satsing på elbusser, og flere har prosjekter for sine havner for å gjøre dem mer miljøvennlige.

Aalborg får neste år tre busser som skal gå på hydrogen. Transportgruppen fikk i løpet av møtet se den nye fyllingstasjonen for hydrogen.

Det sister året har transportgruppen hatt spesielt fokus på løsninger for å få ned utslipp fra skip og i havner. Gruppen var på besøk hos Aalborg havn for å se hvordan de arbeider med dette. Arbeidet fra transportgruppen førte til en felles uttalelse fra Nordsjøkommisjonen om eletkrifisering av cruishavner i fjor sommer.

Nordsjøkommisjonen består av fylker og regioner rundt Nordsjøen. Her blir det utvekslet ideer, sett på muligheter for samarbeid, og tatt felles intitiativ mot EU og nasjonale myndigeter.

Rogaland fylkeskommune har representanter i alle de fire temagruppene til Nordsjøkommisjonen. I gruppene blir det arbeidet for å finne felles prosjekter, kartlegging av hva som skjer i de forskjellige regionen og sett på felles politikkutvikling.

Del denne artikkelen på: