Skolebibliotekene i grunnskolen

Skolebibliotekene i grunnskolen i Rogaland registrerte i 2017 816 000 utlån. 

I Rogaland er det litt over 230 grunnskoler og ca 80 prosent av alle skolene har levert statistikken til Nasjonalbiblioteket. 

Kombinasjonsbibliotek

Det bør nevnes at flere grunnskoler har kombinasjonsbibliotek med folkebiblioteket i kommunen og dermed ikke er med i denne statistikken over utlån i grunnskolene. Kombinasjonsbibliotek er pr. definisjon verken vanlige skolebibliotek eller vanlige folkebibliotek. Kombinasjonsbibliotek bruker de samme lokalene, ansatte og samlinger til å utføre både skolebibliotektjenester rettet mot skoleelever og folkebibliotektjenester rettet mot vanlige brukere – med de spesielle utfordringer og muligheter det innebærer. Statistikken for kombinasjonsbibliotek blir samlet i folkebibliotekstatistikken.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson