hrl15_3

Rogaland fylkesbibliotek

Rogaland fylkesbiblioteks oppgave er å ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling i henhold til kapittel III i  Lov om folkebibliotek.

Fylkesbiblioteket koordinerer regionale fellestjenester og -prosjekter for bibliotekene, arrangerer kurs for bibliotekansatte og gir råd og veiledning på forespørsel. 

Rogaland fylkesbibliotek er organisert under kulturavdelingen, seksjon for allmennkultur.