drosjeloyver_banner

Drosjeløyve

Et drosjeløyve er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å transportere passasjerer med bil registrert for maks åtte passasjerer.

Vilkår

  • Attester som viser god vandel og økonomisk evne deriblant bekreftet tilsagn om garanti må bli lagt fram innen søknadsfristens utløp. 
  • Vitnemål som bekrefter nødvendige faglige kvalifikasjoner må bli lagt fram innen løyvetildeling blir foretatt. 
  • Attester som legges ved kan ikke være eldre enn 3 måneder. 
  • Søkere som har søkt løyve tidligere må sende ny søknad.
 
 

Søknadskjemaet kan du også få ved å kontakte samferdselsavdelingen på tlf. 51 51 69 14 eller 51 51 69 15.

Send søknaden til:
Rogaland fylkeskommune
Samferdselsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Informasjon om ledige drosjeløyver finner du øverst til høyre på denne siden.

LEDIGE DROSJELØYVER

Ledige reservedrosjeløyver kan tildeles innehaver av drosjeløyve.

Ledige drosjeløyver med følgende stasjoneringssteder:

  • Sokndal
  • Moi
  • Eide/Heskestad-området

 Ledig reservedrosjeløyve med stasjoneringssted Moi.

Søkere forutsettes å ha bostedsadresse i nærheten av stasjoneringsstedet.

Søknadsfrist: 26.06.2019.

Les mer >
Taxi

Her finner du takstene til drosjesentralene på Nord-Jæren

Les mer >