Sykkelstrategi for Nord-Jæren

Sykkelstrategi for Nord-Jæren

Denne strategien skal synliggjøre regionens felles visjon om en attraktiv og trygg sykkelhverdag for befolkningen på Nord-Jæren. Gjennom Bymiljøpakken skal sykkelstamveien fra Stavanger via Forus og til Sandnes bygges. Det er også satt av en milliard kroner til andre sykkelprosjekt.

Sykkelstrategien ligger vedlagt øverst til høyre.

Del denne artikkelen på: