VRI-maler

Prosjektbeskrivelser må utarbeides i samarbeid med en av våre kompetansemeglere. Skjema for forprosjekter og nettverksmøter finner dere her. Søknad om støtte til student-til-låns fylles direkte inn i www.regionalforvaltning.no etter avtale med kompetansemegler og/eller prosjektleder for VRI Rogaland.

Viktig info: Forskningsrådet har stengt søknadsportalen for innlevering av forprosjekter fram til 15. mai 2019. Når den åpner, vil søknadsmalene være endret. Det gjelder også VRI forprosjekter. Nye prosjekter må utarbeides i samsvar med ny mal. Denne skal være klar før portalen åpner igjen. Vi beklager! Ta likevel kontakt med kompetansemegler for å komme i gang.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson