vri_logo.jpg

VRI - Virkemidler for regional innovasjon

I perioden 2017-2019 er VRI Rogaland forankret i Forskningsrådets program FORREGION. Kontaktinfo til kompetansemeglerne og mer informasjon om virkemidlene våre finner dere i menyen til venstre. Vi har også fått et digitalt magasin hvor det blir publisert artikler om noen av prosjektene som har fått støtte. 

Mal for prosjektbeskrivelse finner dere under VRI-maler, men husk at denne skal fylles ut i samråd med en kompetansemegler og godkjennes av prosjektleder for VRI Rogaland før innlevering til FORREGION i Forskningsrådets søknadsportal. Søknader som leveres inn uten å ha vært i prosess med kompetansemegler, vil ikke bli behandlet.

VRI Rogaland har utarbeidet en guide til virkemiddelapparatet. Guiden gir gode navigasjonstips og informasjon om de ulike virkemidlene innen forskning og innovasjon.

Ta også en titt på filmen vi har laget i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Innovasjon Norge.

 

Virkemiddelkameratene i Rogaland final from Rogalandfylke on Vimeo.

Kontaktperson