Statistikk

Hvert år har fylkesbiblioteket ansvar for å samle inn data fra fylkets grunnskoler, videregående skoler og folkebibliotek. Disse tallene sendes til Nasjonalbiblioteket og blir en del av den nasjonale statistikken.

Nasjonalbibliotekets oversikt over statistikk for folkebibliotek 

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på nettsidene, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning. 

Endringer i bibliotekstatistikken i KOSTRA 

Sentrale data fra folkebibliotekstatistikken er publisert av Statistisk sentralbyrå i KOSTRA

Det er gjort endringer i publiseringen av blant annet utlånstall i KOSTRA. Utlånstallene i KOSTRA fra og med 2016 omfatter kun førstegangslån, ikke fornyelser, og er derfor ikke sammenliknbare med tidligere år. 

Folkebibliotekene har en sterk posisjon i Rogaland, og gjennomsnittlig utlån og besøk i bibliotekene i Rogaland ligger godt over landsgjennomsnittet. I 2017 hadde folkebibliotekene i Rogaland totalt 3,3 millioner besøk, noe som tilsvarer 7,1 besøk per innbygger. 

Les mer >

I 2017 ble de lånt ut 58 620 bøker i bibliotek i videregående skole i Rogaland. 

Les mer >

Skolebibliotekene i grunnskolen i Rogaland registrerte i 2017 816 000 utlån. 

Les mer >
Kontaktperson