Det frie kunstfeltet i Rogaland får ny ordning for tilskudd

Det frie kunstfeltet i Rogaland får ny ordning for tilskudd

Foto: Elisabeth Tønnessen

Ordningen er rettet mot kunstnerstyrte produksjons-fellesskap som også er visningssteder og arenaer og kunstnerstyrte visningssteder/arenaer. Dette er aktører som tilbyr en merverdi til det frie kunstfeltet ut over sitt eget virke.

For å sikre at midlene gir best mulig effekt vil tilskuddsordningen bestå av få og større tildelinger. Det vil bidra til robuste fagmiljøer og utvikle feltet regionalt. Det kan styrke regionale aktørers gjennomslag nasjonalt – både i form av synlighet og midler. 

Tilskuddsordningen vil ikke være fast driftsstøtte, men en tidsbegrenset grunnfinansiering. Støtten kan gis over tre år, og det må deretter søkes på nytt. Søknaden fornyes hvert år, og det tas forbehold om eventuelle budsjettendringer i Rogaland fylkeskommune. 

Søknadsfrist 15. august

Midlene vil lyses ut 15. juni, med søknadsfrist 15. august. Søknadene blir behandlet administrativt, og en tildeling med utbetaling av tilskuddet vil kunne foreligge innen 1. september 2019. 

Fylkestinget avsatte 1 million kroner i økonomiplan og årsbudsjett for 2019 for å styrke det frie kunst- og kulturfeltet i fylket. Regional- og kulturutvalget behandlet i sitt møte den 29. mai hvordan disse midlene skulle brukes. Det ble altså da vedtatt at det blir opprettet en ny ordning for tilskudd til basisfinansiering av det frie, profesjonelle kunstfeltet i Rogaland.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson