Økonomiske støtteordninger

pengesekk

Rogaland fylkeskommune støtter en rekke helsefremmende og forebyggende prosjekter og tiltak gjennom forvaltning av ulike regionale og statlige støtteordninger.

Fylkesutvalget har vedtatt å ha en  tilskuddsordning til forebyggende og helsefremmende tiltak i videregående opplæring, hvor det blant annet kan søkes støtte til psykiske helsetiltak. søknadsfristen er i september. 

 Regionale utviklingsmidler (RUM) skal støtte opp om prosjekter som utvikler lokalsamfunn i Rogaland. Støtten skal bidra til gjennomføring av tiltakene i flere handlingsplaner, blant annet Regionalplan for folkehelse i Rogaland, samt løfte fylkeskommunens satsing på stedsutvikling og kompetanseheving. 

 Se  oversikt over ulike støtteordninger i fylkeskommunen.

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson