Regionalt planforum er en plass for diskusjon mellom kommuner og regionalt nivå. 

Les mer >
Spillebrikker i ulike farger.

Bred og aktiv medvirkning er en viktig forutsetning for å få til et godt kunnskapsgrunnlag og gode planløsninger med høy legitimitet. 

Les mer >

Departementer, direktorater, fylkesmenn og fylkeskommuner kan gi føringer for kommunal planlegging. Her får du en oversikt over regionale og nasjonale føringer. 

Les mer >