Plan Rogaland

Her finner du veiledning og informasjon om regionale planer, strategier og viktige tema i planlegging.

Aktuelt

Elin Valand 08. april 2019
Hafrsfjord. Foto: Frøydis Folgerø

Revidering av vannforvaltningsplan

Det er nå startet opp revidering av Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland. Planprogram og utfordringsdokument er sendt på høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist 4. juli.

Les mer
Herdis Sigurgrimsdottir 05. april 2019
To hus i Hauge i Dalane

Regional plan for Dalane på høring

Regionalplan for Dalane er utlagt til offentlig ettersyn. Fristen for å sende inn uttalelse til planen er 30. april.

Les mer
Elin Valand 12. april 2019
Geiter på Gitlaberget i Gjesdal _ Foto Reidun S. Skjørestad

Høringsuttalelser til planprogram - klimatilpasning

Det er kommet inn 19 høringsuttalelser til planprogrammet til Regionalplan for klimatilpasning. 

Les mer