VG1 Elektrofag

På VG1 Elektrofag får du din første erfaring med elektrisk og elektronisk arbeid og installasjon.
Du lærer blant annet om grunnleggende bruk av verktøy og instrumenter og å tolke tegninger, instruksjoner og regler. HMS (Helse/Miljø/Sikkerhet), samarbeid og ansvar er også viktige elementer i undervisningen.

 

  

Verksted og klasserom

VG1 Elektorfag disponerer 3 kombinerte klasserom og verksted samt 3 eksterne arbeidsbrakker som brukes til praktisk arbeid med virkelighetsnære arbeidsoppgaver.

Organisering av læringsarbeidet

Skolen vektlegger arbeid hvor praksis og teori blir knyttet sammen. VG1 Elektro er et generelt første år hvor du ikke velger yrkesretning men får kjennskap til ulike fag retninger som du kan utdanne deg til. 

I faget yrkesfaglig fordypning får du mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag som du er spesielt interessert i. Vi tilbyr fordypning i våre VG2 tilbud. Her legges undervisningen opp med vekt på å skape praktiske og virkelighetsnære arbeidsøkter. 

Arbeid innen Elektro krever personlige egenskaper som nøyaktighet, systematisk sans, logisk tenkemåte, god serviceinnstilling og evne til problemløsning. 

Fag- og timefordeling (tallene angir klokketimer pr. år)

Fellesfag:

56 Norsk

56 Engelsk

84 Matematikk

56 Naturfag

56 Kroppsøving

Felles programfag:

140 Automatiseringsstystemer

197 Data- og elektronikksystemer

140 Energisystemer

Yrkesfaglig fordypning:

168 Yrkesfaglig fordypning

 

Veien videre:

Etter VG1 Elektrofag tilbyr Godalen vgs.

  • VG2 Automatisering
  • VG2 El-energi
  • VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk

Vi ønsker deg velkommen til oss

Greta Bernhoff
Avd. leder Elektrofag
51846940/90748407 

 Send e-post

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson