Vg2 Overflatebehandling

Vg2 Overflatebehandling gir deg en opplæring i ulike typer overflatebehandling av bygg og installasjoner. Materialvalg, fargesetting, vedlikehold og renhold er viktig for å skape et godt arbeids- og bomiljø. Opplæringen legger vekt på praktiske arbeidsoppgaver og skolen har et godt samarbeid med lokalt næringsliv.

Veien videre:

  • Etter Vg2 Overflatebehandling kan du gå videre i lære to år innen følgende yrker: Industrimalerfaget, malerfaget og renholdsoperatørfaget.
  • Påbygging til generell studiekompetanse.
Del denne artikkelen på:
Alf Tore Tostensen

Alf Tore Tostensen

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 04 
   

smarttelefon_logo

  934 05 199

   

e-post:
alf.tore.tostensen
     @skole.rogfk.no