VG2 Overflatebehandling

Overflateteknikk gir deg en opplæring i ulike typer overflatebehandling av bygg og installasjoner. Materialvalg, fargesetting, vedlikehold og renhold er viktig for å skape et godt arbeids- og bomiljø. Opplæringen legger vekt på praktiske arbeidsoppgaver og skolen har et godt samarbeid med lokalt næringsliv.

Veien videre:

  • Etter vg2 overflateteknikk kan du gå videre i lære to år innen følgende yrker: Industrimalerfaget, malerfaget og renholdsoperatørfaget.
  • Påbygging til generell studiekompetanse.
Del denne artikkelen på: