• Forside
  • Aktuelt
  • Lærere på Godalen videregående skole har fått opplæring i cybersikkerhet av eksperter fra USA!

Lærere på Godalen videregående skole har fått opplæring i cybersikkerhet av eksperter fra USA!

CampA

Lærere fra videregående skoler og ungdomsskoler i Rogaland og Akershus har lært kryptering og viktige sikkerhetsprinsipper på et firedagers kurs i Oslo. Dette er en nasjonal pilot  for å utdanne  ungdommer i IKT-sikkerhet.

CyberSmart er et opplæringsprosjekt innen cybersikkerhet – en pilot for lærere og elever på ungdomstrinnet og i videregående skole.  

Les (klikk) artikkelen skrevet av Janne Hagen, NVE og prosjektleder Bodil Ellen Grødem, lærer ved Godalen vgs.

CampB

I februar 2019 hadde det norske CyberSmart-prosjektet hentet inn ekspertise fra University of Tulsa. I Tulsa utdanner professorene Kimberly Adams og Donna Farrior amerikanske lærere, som deretter underviser skolebarn i cybersikkerhet i USA. CyberSmart har hentet inspirasjon og opplæringsmetoder fra det amerikanske programmet GenCyber, som økonomisk er støttet av National Security Agency og National Science Foundation. Professor Audun Jøsang var vertskap for lærerkurset som pågikk over fire dager ved universitetet i Oslo.

Praktisk undervisning

Lærerne lærte en rekke ulike krypterings- og dekrypteringsteknikker fra Caesar til RSA ved å programmere i programmeringsspråket Phyton. Målgruppen for kurset var ikke de tekniske ekspertene, men lærere med annen fagbakgrunn og de som ikke hadde forkunnskaper. Her var samlet både lærere som underviser i service, sikkerhet og samferdsel, i engelsk, samfunnsfag, programmering og i IT-drift. Lærere fra Godalen, Vågen og Haugaland videregående skoler i Rogaland og lærere fra Akershus, ble gitt undervisning fra ekspertene Kimberly Adams og Associate Professor Donna Farrior fra Universitetet i Tulsa, USA.

Strålende tilbakemelding

Tilbakemeldingen fra Farrior og Adams var at norske lærere var engasjerte, motiverte og fokuserte på å løse de mange ulike kryptering og dekrypteringsoppgavene. De ga ikke opp, men samarbeidet om de ulike oppgavene. Dette er flott attest å få. Det viser også at det er et godt håp om at skolens lærekrefter kan bli en ressurs i sikkerhetsopplæring framover forutsatt at de gis tid og mulighet til å delta på kurs og lære om cybersikkerhet.

CampC

CyberSmart er en pilot på cybersikkerhets-opplæring av ungdom som startet opp høsten 2018. Piloten har gjennomført to lærerseminar, og så langt tre kurs for elever i skoletiden med fokus på cybersikkerhet. Siste elevkurs ble avholdt ved Haugaland videregående skole i uke 6 med god hjelp og støtte fra lærere ved Godalen videregående skole. Tilbakemeldinger fra elever og lærere som har deltatt har vært veldig positive. Elevene mener opplæringen er relevant og ser nytten av opplæringen i cybersikkerhet. Temaet er spennende og passer godt inn i de nye læreplanene som skal implementeres fra august 2020. Prosjektet er nå omtalt i nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse. Piloten sluttføres med en ukes sommerskole i Ski og Akershus.  Deretter skal piloten evalueres og det skal sendes en rapport til myndighetene.

Vi håper CyberSmart blir et viktig tiltak for å øke den digitale kompetansen for ungdom, som nevnt i den nasjonale strategien

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson