Informasjon om fravær til foresatte

Logo Godalen vgs
Sentrale myndigheter har gjort noen presiseringer i forhold til personvernet for ansatte og elever i skolene. Dette medfører at vi, som andre videregående skoler, må endre på noen av rutinene vi har.  

 

I tillegg til presiseringer i forhold til personvernet, så er også kravene til informasjonssikkerheten slik den er beskrevet i eForvaltningsforskriften gjennomgått.
Dette er også tatt opp blant annet med fylkets advokat.

Og som sagt, så må vi endre på noen rutiner:

Den umiddelbare og mest synlige endringer er at vi ikke lenger vil sende ut informasjon på epost til foresatte om blant annet elevers fravær.

 

Foresatte til elever under 18 år skal ifølge Opplæringsloven ha informasjon om elevers fravær.

Vi arbeider nå med å etablere nye rutiner som vil innebære at foresatte kan logge seg på SkoleArena for å få denne informasjonen. Vi håper også at vi raskt kan få etablert et nytt tilbud om informasjon via epost – et tilbud vi vet mange gar satt pris på å ha.

Uansett ordninger, så vil det være behov for at eleven samtykker i at informasjon om f.eks. fravær gjøres tilgjengelig.

Vi vil om kort tid sende ut mer informasjon.

Varsel om at elev står i fare for å ikke få vurdering (dvs. ikke karakter) i et fag eller fare for nedsatt ordens- og / eller atferdskarakter, vil fortsatt bli sendt ut som papirbrev.
 
 

Del denne artikkelen på: