• Forside
  • Aktuelt
  • Godalen vgs. kommer godt ut av regjeringens ferske måling!

Godalen vgs. kommer godt ut av regjeringens ferske måling!

Riksvåpen
Regjeringen la i dag fram en kartlegging av videregående skoler der kvaliteten innen sju indikatorer er vurdert.
Vi kommer godt ut av kartleggingen med karakteren 3,8. Dette gir oss 2. plass av skolene på Nord-Jæren!

Landsgjennomsnittet er karakteren 3,1, mens gjennomsnittet for videregående skoler i Rogaland er 3,3. (Høyere er bedre.)

Klikk for å lese mer.

Karakteren hver skole får er beregnet ut fra sju indikatorer som skal si noe om skolens kvalitet. Forskerne har sett på det som er kvantitativt målbart, dvs. det som kan måles i tall. Sentralt her er indikatorene for skolens hovedoppgave: gjennomføringen og å fullføre skolen med godt faglig resultat.

Skolekvaliteten ved den enkelte skole er oppgitt på en skala fra 1 til 6 (der 6 er best), der landsgjennomsnittet er, som nevnt, karakteren 3,1. (3,1 er forresten også elevenes snittkarakter ved eksamen på landsbasis.) Resultatene er beregnet ut fra elevkullene som startet på videregående skole høsten 2008 og 2009.

 

SOF_R_01_16.pdf (3,96 MB)
Del denne artikkelen på: