Om Fagskolen Rogaland

Fagskolen Rogaland har studiested i Stavanger ved Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) og Møllehagen og i Haugesund ved Karmsund videregående skole.

På SOTS kan du studere; 

Petroleum; Boring, Brønnservice, Petroleumsproduksjon og Havbunninstallasjoner
Bygg, Anlegg og Klima energi og miljø
Automatisering og Elkraft
Maskinteknikk (TIP)
Deltidsstilbud

På Karmsund  kan du studere; 

Maritime fag; Maskinoffiser og Dekksoffiser

På Møllehagen kan du studere; 

Kreftomsorg og lindrende pleie
Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Helse, aldring og aktiv omsorg
Barsel- og barnepleie
Rehabilitering
Sterilforsyningsteknikk og smittevern
Tverrfaglig miljøarbeid
Veiledning