Pågående deltidsstudier

Vi har for tiden flere pågående deltidsstudier. 

KEM - Klima energi og miljø. Startet høsten 2016

Elkraft/Automatisering. Startet våren 2018

Anlegg deltid, Startet høsten 2018

Del denne artikkelen på:
Klima energi og miljø (KEM)

I økende omfang blir nye bygg levert med større grad av integrerte tekniske anlegg. Dette stiller krav til at ledende personell har kunnskap om de ulike anlegg slik at man oppnår de energi-, miljø- og klimakravene som myndigheter og markedet til enhver tid krever.

Automatisering og Elkraft

Fordypningen elektro omfatter arbeid i elektrobedrifter fra energiselskaper, installasjonsvirksomheter og elektronikkproduksjon til bedrifter der elektro inngår som del i en industriell prosess. 

Anlegg

Vil du arbeide med anbud, personaladministrasjon eller prosjektledelse? 

Informasjon om nettbaserte/deltidsstudier ved skolen (231,18 kB)