Deltidsstudie TIP/maskin

Deltidsstudie TIP/maskin

Januar 2018 startet Fagskolen Rogaland studiested Kalhammaren et deltids/-fjernundervisningstilbud innen fordypningen TIP (maskin) tilpasset kombinasjonen jobb-utdanning. 

Oppstartmøte 24. januar

Studiet

Tilbudet er et 3-årig sammenhengende deltidsstudium hvor undervisningen følger skoleåret.

Undervisningen vil normalt gjennomføres med en faglærer/foreleser lokalisert ved studiested Kalhammeren. Forelesningene videooverføres til aktuelle skoler, samtidig som de lagres på fagskolens mediasite for senere å kunne streames via læringsplattformen it’s learning. Dersom undervisningen, eller andre forhold tilsier det, kan faglærer/foreleser og studentene samlokaliseres.

Mer informasjon om studiet og søknadsskjema finner du i dokumentene til høyre

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson