Deltidsstudie KEM - Klima, energi og miljø

Deltidsstudie KEM - Klima, energi og miljø

Høsten 2018 planlegger Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammaren å starte opp et deltids/-fjernundervisningstilbud innen fordypningen KEM - Klima energi og miljø tilpasset kombinasjonen jobb-utdanning. 

Søknadsfrist er 10. august 2018. Søknadsskjema  (se vedlegget Informasjon om deltidsstudiet KEM 2018-2021 til høyre) 
sendes til fagskolen@skole.rogfk.no  eller med posten; 
Stavanger offshore teknisk skole, Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger
Søknaden merkes med ”Søknad deltid KEM
NB – husk å legge ved kopier av vitnemål, fagbrev og dokumentasjon på arbeidserfaring.

Studiet

Tilbudet er et 3-årig sammenhengende deltidsstudium hvor undervisningen følger skoleåret.

Undervisningen vil normalt gjennomføres med en faglærer/foreleser lokalisert ved studiested Kalhammeren. Forelesningene videooverføres til aktuelle skoler, samtidig som de lagres på fagskolens mediasite for senere å kunne streames via læringsplattformen it’s learning. Dersom undervisningen, eller andre forhold tilsier det, kan faglærer/foreleser og studentene samlokaliseres.

Mer informasjon om studiet og søknadsskjema finner du i dokumentene til høyre

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson