Deltidsstudie Automasjon

Deltidsstudie Automasjon

Januar 2018 startet Stavanger offshore tekniske opp et deltids/-fjernundervisningstilbud innen fordypningen Automasjon tilpasset kombinasjonen jobb-utdanning. Studiene vil bli gjennomført sammen med Elkraft klassen i 1 ½ år. Denne klassen har noen ledige plasser som nå tilbys studenter innen fordypningen automasjon.

 

Studiet

Fordypning AUTOMASJON: Tilbudet er i utgangspunktet et 3-årig sammenhengende deltidsstudium hvor undervisningen følger skoleåret - men med en tilpasning av fullføring av studiene som angitt nedenfor.

Undervisningen vil normalt gjennomføres med en faglærer/foreleser lokalisert ved SOTS. Forelesningene videooverføres til aktuelle skoler, samtidig som de lagres på SOTS sin mediasite for senere å kunne streames via læringsplattformen it’s learning. Dersom undervisningen, eller andre forhold tilsier det, kan faglærer/foreleser og studentene samlokaliseres.

Oppstart

Selve undervisningen starter mandag 15 januar kl. 08.00 rom 310

Oppstart av studiet forutsetter styregodkjenning og et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Studenter som tas opp på automasjonsstudiene følger nettbasert studie sammen med Elkraft i 1 ½ år: Fra og med høsten 2019 fullføres studiene som et heltidstilbud sammen med AUTOMASJON heltidsstudentene.

 Opplæringsplan

Strukturen på studiet samsvarer med skolens ordinære tilbud, med unntak av den tidsmessige plasseringen av emnene.

 Sanntidsundervisning: 8 skoletimer én dag per uke i tidsrommet 08.00-15.00 via videokonferanse/PC.

4 skoletimer (kl. 08.00-11.15 el. 11.45-15.00) per uke via PC. Deltakelse eller egenstudie av opptak.

Opptak: 4 skoletimer per uke via video-opptak. Egenstudie av opptak.

De studentene som ikke har tilgang til videokonferanseutstyr, vil kunne følge videokonferansene direkte via egen PC eller ved oppmøte på Stavanger offshore tekniske skole.

Avslutning av studiet

SOTS er ansvarlige for å utstede dokumentasjon til studentene ved endt studium.

 Kostnader

Egenandel: kr. 10 000 pr. år. I tillegg: Utgifter til bærbar PC, kalkulator, el skrivebrett og læremidler

Mer informasjon om studiet og søknadsskjema finner du som vedlegg på høyre side

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson