Deltidsstudie Anlegg

Fagskolen Rogaland sots anlegg deltid

Et deltids/-fjernundervisningstilbud innen fordypningen anlegg startet opp høsten 2018. Tilbudet gjennomføres i samarbeid med Fagskolen Rogaland studiested Kalhammaren, Fagskolen Telemark, Sørlandets fagskole (Grimstad), MEF (Maskinentreprenørenes Forbund, Agderfylkene og Sør Rogaland) og Teknisk Senter i Flekkefjord.

Om studiet

Undervisningen vil normalt gjennomføres med en faglærer/foreleser lokalisert ved Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammaren. Forelesningene videooverføres til aktuelle skoler, samtidig som de lagres på fagskolens mediasite for senere å kunne streames via læringsplattformen it’s learning. Dersom undervisningen, eller andre forhold tilsier det, kan faglærer/foreleser og studentene samlokaliseres.

Sanntidsundervisning dagtid: Fredag (og hver mandag i januar og februar) i tidsrommet 08.00-15.00 via videokonferanse/PC eller ved oppmøte på aktuell skole. Undervisningen vil normalt gjennomføres med faglærer lokalisert ved én av de ovennevnte skolene samtidig som den video-overføres til andre.

Undervisningen lagres på fagskolens mediasite for senere å kunne streames via læringsplattformen it’s learning. Dersom undervisningen, eller andre forhold tilsier det, kan faglærer og studenter samlokaliseres.

Sanntidsundervisning kveldstid: Onsdag og torsdag i tidsrommet 18.00 til kl. 21.00 via PC og egnet programvare.

Opptak 
Opptaksregler er som for teknisk fagskole for øvrig: Relevant fagbrev, eller minimum fem års relevant yrkeserfaring.

Oppstart 
Oppstart av ny klasse høsten 2019 er planlagt, men det er enda ikke avgjort om vi starter opp ny klasse. Ønsker du mer informasjon om dette kontakt Fagskolen Rogaland studiested Kalhammaren direkte.
Oppstart av studiet forutsetter et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Opplæringsplan 
Strukturen på studiet samsvarer med skolens ordinære tilbud, med unntak av den tidsmessige plasseringen av emnene.

Avslutning av studiet

Fagskolen Rogaland er ansvarlige for å utstede dokumentasjon til studentene ved endt studium.

Kostnader Egenandel:

kr. 10 000 pr. år. I tillegg: Utgifter til bærbar PC, kalkulator, el skrivebrett og læremidler.

 Les utfyllende informasjon i fagtidsskriftet Anlegg og transport

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson