Deltidsstudie Anlegg

Fagskolen Rogaland sots anlegg deltid

I januar 2020 planlegger Fagskolen Rogaland ved studiested Kalhammaren (SOTS) å starte opp et deltids/-fjernundervisningstilbud med inntil 20 studenter innen fordypningen ANLEGG, tilpasset kombinasjonen jobb-utdanning. Skolen tar imot søknader fra studenter til STUDIESTEDENE KALHAMMAREN, FAGSKOLEN TELEMARK, MEF KRISTIANSAND OG TEKNISK SENTER FLEKKEFJORD.

Om studiet
Fordypningen ANLEGG: Tilbudet er et 3-årig sammenhengende deltids/nettbasert studium hvor undervisningen følger skoleåret. Det tas forbehold om nødvendige endringer i gjennomføringsmodellen.

Undervisningen vil normalt gjennomføres med en faglærer/foreleser lokalisert ved Fagskolen Rogaland Kalhammaren. Forelesningene tas opp og lagres på Fagskolens mediasite for senere å kunne «streames» via læringsplattformen it’s learning. Undervisningen overføres i sanntid til de øvrige studiestedene. Klassen har fellesundervisning sammen med bygg deltid/nettbasert i 1 ½ år for så å undervises i fordypningsfag anlegg i 1 ½ år.

Opptak 
Opptaksregler er som for teknisk fagskole for øvrig: Relevant fagbrev, eller minimum fem års relevant yrkeserfaring. Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes til Fagskolen Rogaland Kalhammaren

Siste frist for innsending av søknader:   Fredag 20 september 2019

Oppstart 
Oppstartmøte er planlagt til tirsdag 14 januar 2020 kl. 09.00.
Oppstart av studiet forutsetter styregodkjenning og et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Opplæringsplan 
Strukturen på studiet samsvarer med skolens ordinære tilbud, med unntak av den tidsmessige plasseringen av emnene.

Avslutning av studiet

Fagskolen Rogaland er ansvarlige for å utstede dokumentasjon til studentene ved endt studium.

Kostnader Egenandel:

kr. 10 000 pr. år. I tillegg: Utgifter til bærbar PC, kalkulator, el skrivebrett og læremidler.

  

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson