Våre deltidsstudier

Våre deltidsstudier

Deltidsstudiet er et fjernundervisningstilbud og gjennomføres over tre år. Strukturen på deltidsstudiet samsvarer med skolens ordinære heltidstilbud (to-årig) med unntak av den tidsmessige plasseringen av emnene. Undervisningen gjennomføres med faglærer/foreleser lokalisert ved studiested Kalhammaren. Undervisningen vil normalt følge skoleåret og legges utenfor skolens ferier.

For deltidsstudiet fordeles de lærerstyrte 2640 timer slik:

1) Ca. 30 %:Stedbasert/videooverført (sanntid) Én dag á 7 timer pr. uke fordelt over skoleåret (38 uker, 266 skoletimer pr. år). Den ukentlige stedbaserte undervisningen videooverføres til aktuelle samlingssteder med tilgjengelig videokonferanseutstyr (bedrifter, skoler etc) samtidig som den lagres på fagskolens egen mediasite for senere å kunne streames via læringsplattformen it’s learning. Studenter som ikke har denne tilgangen møter til skolens videokonferanseauditorium/annet spesialisert rom . Egnet software gjør det også mulig for studenter å følge undervisningen på egen PC. All videoundervisning blir streamet. Studenter som måtte ønske det, eller som er forhindret fra å delta på undervisningen, kan ”se om igjen” undervisningen når og hvor det måtte passe. Oppmøte og deltakelse er obligatorisk.

2) Ca. 30 %:Nettbasert timeplanfestet samling/undervisning (sanntid/opptak) 7 timer á 45 min pr. uke fordelt over skoleåret (38 uker, 266 skoletimer pr. år).

Alternativ1: Til den nettbaserte timeplanfestede undervisningen benyttes programvaren GoToMeeting alternativt Webinar. Faglærer underviser studentene (sanntid/opptak) ved hjelp av headset, mikrofon, elektronisk skrivebrett og/eller elektronisk penn. Studentene følger undervisningen hjemmefra og benytter egen PC med samme programvare og tekniske hjelpemidler.

Undervisningen kan foregå på dagtid, ettermiddag og/eller kveld, 2 ganger pr uke. Deltakelse og gjennomgang av videoopptak er obligatorisk.

 Alternativ 2: Det undervises ukentlig to halve dager på dagtid uten studentens tilstedeværelse i skolens opptaksrom. Undervisningen tas i sin helhet opp og lagres på fagskolens egen mediasite for senere å kunne streames via læringsplattformen it’s learning. Gjennomgang av videoopptakene  er obligatorisk og skal gjennomgås av studenten til neste samlingsdag.

3) Ca. 40 %:Selvstudium med oppfølging av arbeidskrav. Definerte emner og arbeidskrav (oppgaver, innleveringer, gruppearbeid etc spesifisert i emnets arbeidsplan) følges opp via lærings og kommunikasjonsplattformen it’s learning. Kommunikasjonen mellom faglærer og student foregår via læringsplattformen It’s Learing.

Del denne artikkelen på: