Våre deltidsstudier

Våre deltidsstudier

Deltid teknisk fagskole hos oss er organisert over 3 år.

Undervisningen ved deltidstilbudene i byggfagene, elektrofagene og maskinfaget er i hovedsak lagt til 2 dager i uka.

En av dagene er det lagt til rette for undervisning i klasserom. Undervisningen denne dagen blir overført direkte og samtidig tatt opp og publisert for studentene via læringsplattform. Studentene kan denne dagen også delta direkte i undervisningen via læringsplattform uten fremmøte på skolen eller se opptak av undervisningen siden.

Den andre dagen er det undervisning med overføring og opptak fra opptaksrom ved skolen. All undervisning blir tatt opp og publisert via læringsplattform.

Dette gir en fleksibel studiesituasjon som gir flere muligheter til å bli fagteknikere. 

Undervisningen i petroleumsfagene er tilpasset rotasjon slik at det er fulltid undervisning i perioder på to uker om gangen. I tillegg er det lagt opp til kommunikasjon via læringsplattform. 

Vi kan tilpasse deltidsorganiseringen etter forespørsel og derfor er det variasjoner i de ulike fordypningene.

Det er også ulik oppstarttidspunkt og egen søknadsfrist ved noen av fordypningene.

Alle deltidstilbud har ikke oppstart hvert år det kan starte hvert annet eller hvert tredje år. Noen deltidstilbud har oppstart i aug- sept og noen har oppstart i jan-febr.

Dersom du ikke finner det deltidstilbudet du kan tenke deg nå, ta kontakt med skolen post@sots.no  for mer informasjon.eller telefon 51500300.

Se mer ved de forskjellige tilbudene.

Del denne artikkelen på: