Brønnservice

Brønnservice

Brønnservice er en fordypning som omfatter brønnoperasjoner i forbindelse med boring og produksjon.

Arbeidsoppgaver kan være å planlegge, lede og gjennomføre arbeidsoperasjoner i nye og gamle brønner. Disse kan også være installasjon av brønnutstyr, å operere og vedlikeholde brønn- og overflateutstyr og lede operasjonelt personell offshore. Etter endt utdanning tilfredsstiller studenten krav for ledende stillinger på land og offshore.

Første del av studiet består av grunnleggende petroleumsrelaterte tema, samt realfag og yrkesrettet kommunikasjon. Studentene vil også få opplæring innen ledelse, markedsføring og økonomistyring. Siste del av studiet består av fordypninger innen brønnservice, samt interessante, lokalt tilpassede valgfag. Siste halvår skal det skrives et hovedprosjekt innen brønnservice.

Fagretning petroleum er lagt opp som et deltidsstudium over tre år. Da er studentene to uker på skole og fire uker hjemme eller jobb. Studentene har arbeidsoppgaver å arbeide med i løpet av de fire ukene. Det er mulig å få individuell tilpasning når det gjelder hvor lang tid man vil bruke på å fullføre fagskolen. Noen vil ta fagskolen på to år, mens andre vil bruke lenger tid.

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammaren tilbyr toårig teknisk fagskole som et treårig deltidsstudium brønnservice tilpasset 2-4 rotasjon. Fagkode FTP02D

Alle søkere til fordypning brønnservice må dokumentere godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan erstattes av kursbevis fra bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

I tillegg gjelder følgende opptakskrav:

Fullført og bestått VG2  (VK1) med fagbrev. Se studieplanen for hvilke fagbrev som kvalifiserer.   
eller

Lærekontrakt som viser fullført læretid innen boreoperatør- eller brønnfaget i løpet av det året det søkes opptak, 
eller

Minimum 5 års relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse i fellesfag (allmenne fag) tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og  Vg2 (VK1), 
eller

Fagbrev innen teknikk og industriell produksjon eller elektrofag. 

Ta kontakt med skolen: fagskolen@skole.rogfk.no telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500317/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

 

 

Del denne artikkelen på: