Fagskolens kvalitetssystem

Kvalitetssystemet er et styringsverktøy som spesifiserer ansvarsforhold, arbeidsmønster og prosedyrer for å sikre at virksomheten foregår i henhold til målsetting og regelverk.

Kvalitetssystemet ved Fagskolen Rogaland, studiested Karmsund bygger på det systemet Haugesund maritime/tekniske videregående skole gjennom et pionerarbeid innen norsk skole bygget opp i 1990-årene. Skolen var den første i landet som laget et KS-system. Dette systemet ble sertifisert etter NS-EN ISO 9001 av Det Norske Veritas i 1997, 2000 og 2003. Fra 2000 ble systemet også sertifisert etter "Rules for Maritime Academies". Dette sertifikatet ble fornyet i januar 2005, på nytt i oktober 2009 og så i desember 2014.

Etter sammenslåingen av tre skoler i 2005 ble sertifiseringen etter "Rules for Maritime Academies" beholdt for den maritime utdanningen, med bakgrunn i krav fra Sjøfartsdirektoratet og IMO (International Maritime Organization). Regelverket er senere gitt nytt navn og heter nå " DNVGL-ST-0029:2014-04 Maritime Training Providers".

Kvalitetssystemet ved Fagskolen Rogaland beskriver mål og arbeidsmåter for å nå disse målene, og hvordan systemet vedlikeholdes, revideres og forbedres.

Kvalitetssystemets viktigste oppgave er å dokumentere hvilke rutiner skolen har og hvilke retningslinjer den drives etter. På den måten ønsker vi å sikre forutsigbarhet for våre studenter.

Kvalitetssystemet ved skolen er tilgjengelig for alle brukerne, det vil si at KS-systemet ved Fagskolen Rogaland er til for både ansatte og elever, som alle har full tilgang til systemet gjennom plattformen QM+.
 
KVALITETSPOLITIKK
Kvalitetsnivået ved Fagskolen Rogaland måles i forhold til grad av måloppnåelse. Fagskolen Rogaland skal være en god arbeidsplass og en skole som fremmer læring. Kvalitet er en kontinuerlig forbedringsprosess og skapes av hver ansatt med sin kompetanse og gjennomføring av arbeidet. Studentmedvirkning erkjennes som en viktig faktor for å skape god kvalitet ved Fagskolen Rogaland.

VURDERING AV KVALITETSSYSTEMET
- Ledelsesgjennomgåelse utføres hvert år.
- Internrevisjoner gjennomføres hvert år etter oppsatte planer.
- Eksterne revisjoner utføres av Det Norske Veritas hvert år.

KS-systemet vedlikeholdes av skolens KS-leder.

AVVIKSSYSTEMET
Den kanskje viktigste delen av et KS-system er avvikssystemet.
Hensikten med avvikssystemet er å ta systematisk hånd om utilsiktede hendelser, situasjoner eller feil/mangler.
Avvikssystemet skal hindre at feil eller mangler gjentar seg, og er derved et system som ivaretar kontinuerlig kvalitetsforbedring.
Det er viktig at alle, både ansatte og studenter, skriver avviksrapport når forhold avviker fra det som er beskrevet eller planlagt.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson