Veiledning

Fagskolen Rogaland studieretning veiledning

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig nettbasert deltidsstudie, Veiledning med fagkoden FHVLHN, tilsvarende 60 fagskolepoeng 

Deltidsstudiet inneholder 6 emner: 
Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningnen i helse- og sosialfagene
Emne 2: Padagogikk og veiledning
Emne 3: Gruppeprosesser og samarbeid
Emne 4: Kommunikasjon og veilederferdigheter
Emne 5: Etikk og veiledning
Praksis
Emne 6: Fordypning

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen vil fra høsten 2018 tilby deltidsstudiet Veiledning som nettbasert studie: 

  • Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være samlinger som du kan følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb. Studiet fordrer aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningen på samlingene vil være dialogbasert. I tillegg til samlingene skal studentene levere inn ukentlige oppgaver. Hvert emne avsluttes med en hjemmeeksamen.
  • Forbehold; vi må ta forbehold om endringer på grunn av sammenslåing av Møllehagen skolesenter og Fagskolen Rogaland

Utdanning skal gi personal med videregående opplæring fra helse- og sosialfag mulighet til å arbeide på alle arbeidsplasser der det er behov for veiledning. Hovedfokuset i videreutdanning i veiledning er å dyktiggjøre yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren til å gi veiledning til brukere, pårørende, elever/lærlinger og medarbeidere.

For utdanning innen, Veiledning kreves fagbrev innen helse- og oppvekstfag. Du kan også kvalifiseres til opptak ved realkompetansevurdering. 

Ta kontakt med skolen: post@sots.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500317/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Søk her:     Vigo

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson