Veiledning

Fagskolen Rogaland studieretning veiledning

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig nettbasert deltidsstudie, Veiledning med fagkoden FHVLHN, tilsvarende 60 studiepoeng

Hovedfokuset i videreutdanning i veiledning er å dyktiggjøre yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren til å gi veiledning til brukere, pårørende, elever/lærlinger og medarbeidere.

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Deltidsstudiet inneholder 6 emner: 
Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningnen i helse- og sosialfagene
Emne 2: Padagogikk og veiledning
Emne 3: Gruppeprosesser og samarbeid
Emne 4: Kommunikasjon og veilederferdigheter
Emne 5: Etikk og veiledning
Praksis
Emne 6: Fordypning

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen vil fra høsten 2018 tilby deltidsstudiet Veiledning som nettbasert studie: 

  • Du kan delta på samlinger på skolen eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.
  • Studiet fordrer aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningen på samlingene vil være dialogbasert. I tillegg til samlingene skal studentene levere inn ukentlige oppgaver. Hvert emne avsluttes med en hjemmeeksamen.

For utdanning innen, Veiledning kreves fagbrev innen helse- og oppvekstfag. Du kan også kvalifiseres til opptak ved realkompetansevurdering. 

Ta kontakt med skolen: fagskolen@skole.rogfk.no telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500350/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson