Tverrfaglig miljøarbeid

Tverrfaglig miljøarbeid

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig deltidsstudie både stedbasert og som nettstudie, Tverrfaglig miljøarbeid, med fagkoden FHTMAN, tilsvarende 60 fagskolepoeng

Deltidsstudiet inneholder 5 emner: 
Emne 1: felles innholdsdel
Emne 2: Grunnlagstekning og lovverk innen miljøarbeid
Emne 3: Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid
Emne 4: Faglig fordypning
Praksis
Emne 5: Fordypning

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen vil fra høsten 2018 tilby deltidsstudiet Tverrfaglig miljøarbeid både som stedbasert og nettbasert: 

  • Stedbasert; Det vil være samlinger som du kan delta på eller følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen It’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.
  • Nettbasert; Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være samlinger som du kan følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Utdanning skal gi personal med videregående opplæring fra helse- og sosialfag mulighet til å arbeide ved virksomheter som tilbyr helsetjenester til mennesker som har psykiske lidelser og/eller ruslidelser, hjemmetjenester, bobehandlingstiltak, bofellesskap, dagsenter, omsorgsbolig, asylmottak, skole og barnehage.

For utdanning innen tverrfaglig miljøarbeid kreves fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller tilsvarende

Ta kontakt med skolen: post@sots.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500317/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Søk her:     Vigo

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson