Tverrfaglig miljøarbeid

Tverrfaglig miljøarbeid

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig nettbasert deltidsstudie , tverrfaglig miljøarbeid, med fagkoden FHTMAN, tilsvarende 60 studiepoeng

Utdanning skal gi personal med videregående opplæring fra helse- og sosialfag mulighet til å arbeide ved virksomheter som tilbyr helsetjenester til mennesker som har psykiske lidelser og/eller ruslidelser, hjemmetjenester, bo-behandlingstiltak, bofellesskap, dagsenter, omsorgsbolig, asylmottak, skole og barnehage.

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Deltidsstudiet inneholder 5 emner: 
Emne 1: felles innholdsdel
Emne 2: Grunnlagsdekning og lovverk innen miljøarbeid
Emne 3: Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid
Emne 4: Faglig fordypning
Praksis
Emne 5: Fordypning

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr deltidsstudiet Tverrfaglig miljøarbeid både som nettbasert: 

  • du kan delta på samlinger på skolen eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.

For utdanning innen tverrfaglig miljøarbeid kreves fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller tilsvarende

Ta kontakt med skolen: fagskolen@skole.rogfk.no telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500350/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson