Sterilforsyningsteknikk og smittevern

sterilforsyningsteknikk smittevern fagskolen Rogaland helsefag

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig deltidsstudiet Sterilforsyningsteknikk og smittevern både som stedbasert og nettbasert med samlinger, fagkoder FHH57D(Stedbasert)/FHH57N(nettbasert) – tilsvarende 60 studiepoeng

STUDIET ER GRATIS

(DU BETALER KUN FOR BØKENE OG 350,- I DOKUMENTAVGIFT)

Videreutdanning i sterilforsyningsteknikk og smittevern har hovedfokus på smittevern. Dette kommer til uttrykk gjennom de fagområder som tas opp under utdanningen.

Mål for utdanningen:
Utdanningen skal kvalifisere yrkesutøverne til å beherske renhold og spesialrenhold av lokaler, instrument og utstyr, og gjennom dette også ha kompetanse i hvordan smitteveier kan brytes og smittespredning hindres. Utdanningen krever at kandidatene forstår verdien av teamarbeid og også egen funksjon i det pasientrettede arbeidet.
(Se mer om mål for utdannelsen i studieplanen)

Opptakskrav:
Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfag) med fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller renholdsoperatør.  For å arbeide innenfor helseforetakene vil det stilles krav om autorisasjon som helsepersonell.
En kan også bli realkompetanse vurdert på bakgrunn av minimum 5 års arbeidserfaring (omgjort til 100% stilling)

Organisering:
Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig deltidsstudiet Sterilforsyningsteknikk og smittevern både som stedbasert og nettbasert med samlinger

 • Stedbasert; (De som bor i Rogaland velger dette tilbudet) 
  Du kan delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.
  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfagene
  • Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
  • Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
  • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
  • Emne 6: Fordypning
 • Nettbasert; (De som bor i andre fylker enn Rogaland velger dette tilbudet)
  Du kan delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.
  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfagene
  • Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
  • Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
  • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
  • Emne 6: Fordypning

Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb og familie, men krever en del egen innsats. Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.
Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er fortiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig.

Kontakt informasjon:

Kontoret/avd. leder: e-post: mollehagen-fagskole@skole.rogfk.no - telefon 51 92 19 30/04
Teamleder Jorunn Løge: e-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no - telefon 51 92 19 43  

Søknadsfrist 1. inntak 15.april(www.vigo.no)

Søknadsfrist 2. inntak 1. august (Søknadsskjema Fagskolen Rogaland)

Del denne artikkelen på:

Du kan fortsatt søke; ny frist  1. august

Lenker
Kontaktperson