Sterilforsyningsteknikk og smittevern

sterilforsyningsteknikk smittevern fagskolen Rogaland helsefag

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig deltidsstudie, både stedbasert og som nettstudie, Sterilforsyningsteknikk og smittevern med fagkoden FHSTFN - tilsvarende 60 studiepoeng

Videreutdanning i spesialrenhold har hovedfokus på smittevern. Dette kommer til uttrykk gjennom de fagområder som tas opp under utdanningen. Utdanningen skal kvalifisere yrkesutøverne til å beherske renhold og spesialrenhold av lokaler, instrument og utstyr, og gjennom dette også ha kompetanse i hvordan smitteveier kan brytes og smittespredning hindres. Utdanningen krever at kandidatene forstår verdien av teamarbeid og også egen funksjon i det pasientrettede arbeidet.

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Studiet inneholder 5 emner og en praksis periode på 10 uker
Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Hygiene og smittevern
Emne 3: Rengjøring og desinfeksjon
Emne 4: Sterilisering
Praksis 
Emne 5: Fordypning

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr deltidsstudiet Sterilforsyningsteknikk og smittevern både som stedbasert og nettbasert:

  • Stedbasert; det vil være samlinger som du kan delta på eller følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen It’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.
  • Nettbasert; studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Du kan delta på samlinger på skolen eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.

For utdanning innen Sterilforsyningsteknikk og smittevern kreves fagbrev innen helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier eller fagbrev som renholdsarbeider.  Du kan også kvalifiseres til opptak ved realkompetansevurdering.

Ta kontakt med skolen: fagskolen@skole.rogfk.no telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500317/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson