Rehabilitering

Rahabilitering studie

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig nettbasert deltidsstudie med fagkoden FHREHN - tilsvarende 60 studiepoeng. 

Fagskoleutdanning i rehabilitering kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, sykehjem, bokollektiv og lignende, grunnskole, barnehage, SFO, voksenopplæring og videregående skoler, rehabiliteringssentre og lignende institusjoner, psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester, samt det statlige pedagogiske støttesystem og NAV. Utdanningen skal bidra til at yrkesutøvere innenfor bistandsapparatet yter systematisk og effektivt rehabiliteringsarbeid på brukerne av tjenestenes premisser, uavhengig av hvor de er ansatt og hvilken fagbakgrunn de har.

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Deltidsstudiet inneholder 5 emner og en praksis periode på 10 uker: 

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Målgruppen for rehabilitering
Emne 3: Rehabilitering som virksomhet
Emne 4: Rehabiliteringsprosess og individuell plan
Praksis
Emne 5: Fordypning

Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Du kan delta på samlinger på skolen eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.

For utdanning innen rehabilitering kreves fagbrev innen helse og oppvekstfag, aktivitørfagutdanning eller tilsvarende. 

Ta kontakt med skolen fagskolen@skole.rogfk.no telefon 51 50 03 30 eller YOU-rådgiver gry.kapstad@skole.rogfk.no telefon 51 50 03 17/90 12 74 37

Søknadsfrist 15. april

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson