Rehabilitering

Rahabilitering studie

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig nettbasert deltidsstudie med fagkoden FHREHN - tilsvarende 60 studiepoeng. 

Deltidsstudiet inneholder 5 emner og en praksis periode på 10 uker: 

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Målgruppen for rehabilitering
Emne 3: Rehabilitering som virksomhet
Emne 4: Rehabiliteringsprosess og individuell plan
Praksis
Emne 5: Fordypning

Etter å ha fullført denne utdanningen skal du ha relevant og nødvendig kompetanse i forhold til både dagens og fremtidens oppgaver og ut­fordringer innen fagområdet. Du skal ha utviklet evne til refleksjon, og til å ta initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak innenfor rehabilitering i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Fagskoleutdanning i rehabilitering kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, sykehjem, bokollektiv og lignende, grunnskole, barnehage, SFO, voksenopplæring og videregående skoler, rehabiliteringssentre og lignende institusjoner, psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester, samt det statlige pedagogiske støttesystem og NAV. Utdanningen skal bidra til at yrkesutøvere innenfor bistandsapparatet yter systematisk og effektivt rehabiliteringsarbeid på brukerne av tjenestenes premisser, uavhengig av hvor de er ansatt og hvilken fagbakgrunn de har.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være samlinger som du kan følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb. 

For utdanning innen rehabilitering kreves fagbrev innen helse-og sosialfag. aktivitørutdanning eller tilsvarende. 

Ta kontakt med skolen fagskolen@skole.rogfk.no telefon 51 50 03 30 eller YOU-rådgiver gry.kapstad@skole.rogfk.no telefon 51 50 03 17/90 12 74 37

Søknadsfrist 15. april

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson