Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Her lærer du mer om sykdomslære i forhold til psykiatri og rus. Du får ny kunnskap om behandlingstiltak og forebygging. 

Studiet inneholder 5 emner og en praksisperiode på 10 uker.
Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeide
Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
Praksis
Emne 5 Fordypning

Fagskolen Rogaland tilbyr studiet Psykisk helsearbeid og rusarbeid både som stedbasert og nettbasert

  • Stedbasert; Vi har undervisning 1 dag i uken, samt 3-dagers undervisning ved oppstart av nye emner. Alle emner avsluttes med hjemmeeksamen
  • Nettbasert; Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være samlinger som du kan følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.
  • Forbehold; vi må ta forbehold om endringer på grunn av sammenslåingen av Møllehagen skolesenter og Fagskolen Rogaland

Studentene skriver en fordypningsoppgave til eksamen.

Videre er det fagspesifikk kunnskap innen, helsefremmede tiltak og forebygging , sykdomslære knyttet opp mot psykiatri og rus, behandlingstiltak og et fordypningsarbeid med avsluttende eksamen.

Praksis kan tas ved ulike DPS, ved psykiatrisk divisjon SUS, ulike behandling og rehabiliterings steder knyttet til psykiatri og rusbehandling.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid har fagkode FHH14D - 60 fagskolepoeng.

Ta kontakt med skolen: post@sots.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500317/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Søk her:    Vigo

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson