Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Psykisk helsearbeid og rusarbeid både som stedbasert og nettbasert med samlinger, fagkoder FHH14D(stedbasert)/ FHH58N (nettbasert) – tilsvarende 60 studiepoeng.

STUDIET ER GRATIS

(DU BETALER KUN FOR BØKENE OG 350,- I DOKUMENTAVGIFT)

Her lærer du mer om sykdomslære i forhold til psykiatri og rus. Du får ny kunnskap om behandlingstiltak og forebygging.

Mål for utdanningen:
Videreutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og setter i gang tiltak i samarbeid med pasienter, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor helse- og omsorgssektoren
Å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Utøverne av helsetjenestene skal kunne veilede og motivere til læring og endring som gir mestring, livslyst og mot til å møte utfordringer.
(Se mer om mål for utdannelsen i studieplanen)

Opptakskrav:
Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfag) med fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansefagarbeider, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. For å arbeide innenfor helseforetakene vil det stilles krav om autorisasjon som helsepersonell.
En kan også bli realkompetanse vurdert på bakgrunn av minimum 5 års arbeidserfaring (omgjort til 100% stilling)

Organisering:
Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Psykisk helsearbeid og rusarbeid både som stedbasert og nettbasert,

 • Stedbasert; For de som bor i Stavanger og omegn - 1 undervisningsdag i uken på skolen her i Stavanger, samt en 3 dager ved oppstart av nye emner. Krav om minimum 80% oppmøte på hvert emne. Det vil bli avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen med individuell muntlig høring på siste emne. 
  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfagene
  • Emne 2: Helsefremmende og forebyggende           
  • Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
  • Praksis: Varighet 10 uker
  • Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
  • Emne 5: Fordypning
 • Nettbasert; du kan delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.
  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfagene
  • Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
  • Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
  • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
  • Emne 6: Fordypning

Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb og familie, men krever en del egen innsats. Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er fortiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig.

Kontakt informasjon:

Kontoret/avd. leder: e-post: mollehagen-fagskole@skole.rogfk.no - telefon 51 92 19 30/04
Teamleder Jorunn Løge: e-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no - telefon 51 92 19 43  

Søknadsfrist 1. inntak 15.april(www.vigo.no)
Søknadsfrist 2. inntak 1. august (Søknadsskjema Fagskolen Rogaland)

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson