Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig deltidsstudier, både som stedbasert og nettstudie, Psykisk helsearbeid og rusarbeid, med fagkoden FHH14D - tilsvarende 60 fagskolepoeng.

Deltidsstudiet inneholder 5 emner og en praksisperiode på 10 uker.
Emne 1: er fellesmodul for alle videreutdanningene og vil ha hovedfokus på grunnelementene i helse- og sosialfagarbeidet, blant annet veiledning og veiledningsteori, etikk og kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. Samfunnsfaglige emner, blant annet stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, sosiologi og psykologi. 
Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeide
Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
Praksis: Praksis kan tas ved ulike DPS, ved psykiatrisk divisjon SUS, ulike behandling og rehabiliterings steder knyttet til psykiatri og rusbehandling.
Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
Emne 5: Fordypningsarbeid/prosjekt der studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Fordypningsmodulen avsluttes med en individuell muntlig eksamen

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr deltidsstudiet Psykisk helsearbeid og rusarbeid både som stedbasert og nettbasert

  • Stedbasert; Vi har undervisning 1 dag i uken, samt 3-dagers undervisning ved oppstart av nye emner. Alle emner har avsluttende vurderinger (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen.
  • Nettbasert; Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være samlinger som du kan følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Her lærer du mer om sykdomslære i forhold til psykiatri og rus. Du får ny kunnskap om behandlingstiltak og forebygging. 

For utdanning innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag. Du kan også kvalifiseres til opptak ved realkompetansevurdering.

Ta kontakt med skolen: post@sots.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500317/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Søk her:    Vigo

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson