Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig deltidsstudier, både som stedbasert og nettstudie, Psykisk helsearbeid og rusarbeid, med fagkoden FHH14D - tilsvarende 60 studiepoeng.

Her lærer du mer om sykdomslære i forhold til psykiatri og rus. Du får ny kunnskap om behandlingstiltak og forebygging.

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Deltidsstudiet inneholder 5 emner og en praksisperiode på 10 uker.
Emne 1: er fellesmodul for alle videreutdanningene og vil ha hovedfokus på grunnelementene i helse- og sosialfagarbeidet, blant annet veiledning og veiledningsteori, etikk og kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. Samfunnsfaglige emner, blant annet stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, sosiologi og psykologi. 
Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeide
Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
Praksis: Praksis kan tas ved ulike tilbud innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og frivillig organisasjoner.
Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
Emne 5: Fordypningsarbeid/prosjekt der studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Fordypningsmodulen avsluttes med en individuell muntlig eksamen

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr deltidsstudiet Psykisk helsearbeid og rusarbeid både som stedbasert og nettbasert

  • Stedbasert; vi har undervisning 1 dag i uken, samt 3-dagers undervisning ved oppstart av nye emner. Alle emner har avsluttende vurderinger (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen.
  • Nettbasert; du kan delta på samlinger på skolen eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.

 

For utdanning innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid kreves fagbrev fra helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Du kan også kvalifiseres til opptak ved realkompetansevurdering.

Ta kontakt med skolen: fagskolen@skole.rogfk.no telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500350/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson