Kreftomsorg og lindrende pleie

Kreftomsorg og lindrende pleie

Her får du fagspesifikk kunnskap om kreftsykdommer, behandlingsformer og omsorg for syke og pårørende. 

Studiet inneholder 5 emner og en praksis periode på 10 uker

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene

Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer

Emne 3: Rehabilitering

Emne 4: Lindrende omsorg ved livets slutt

Praksis

Emne 6: Fordypning

Fagskolen Rogaland tilbyr studiet Kreftomsorg og lindrende pleie både som stedbasert og nettbasert

  • Stedbasert; Vi har undervisning 1 dag i uken, samt 3-dagers undervisning ved oppstart av nye emner. Alle emner avsluttes med hjemmeeksamen
  • Nettbasert; Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være samlinger som du kan følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.
  • Forbehold; vi må ta forbehold om endringer på grunn av sammenslåingen av Møllehagen skolesenter og Fagskolen Rogaland

Studentene skriver en fordypningsoppgave til eksamen.

Praksis kan tas på ulike avdelinger ved SUS, lindrende avdelinger eller ved hjemmebaserte tjenester med kreftsykepleier.

Kreftomsorg og lindrende pleie har fagskode FHH05D  - 60 fagskolepoeng.

Ta kontakt med skolen: post@sots.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver: gk@sots.no  telefon 51500317/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Søk her:    Vigo

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson