Kreftomsorg og lindrende pleie

Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig deltidsstudier både som stedbasert og nettstudie, Kreftomsorg og lindrende pleie, med fagskode FHH05D  - tilsvarende 60 fagskolepoeng.

Her får du fagspesifikk kunnskap om kreftsykdommer, behandlingsformer og omsorg for syke og pårørende. 

Deltidssstudiet inneholder 5 emner og en praksis periode på 10 uker

Emne 1: er fellesmodul for alle videreutdanningene og vil ha hovedfokus på grunnelementene i helse- og sosialfagarbeidet, blant annet veiledning og veiledningsteori, etikk og kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. Samfunnsfaglige emner, blant annet stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, sosiologi og psykologi. 
Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer
Emne 3: Rehabilitering
Praksis: Praksis kan tas på ulike avdelinger ved SUS, lindrende avdelinger eller ved hjemmebaserte tjenester med kreftsykepleier.
Emne 4: Lindrende pleie og pleie og omsorg ved livets slutt
Emne 5:er et fordypningsarbeid/prosjekt der studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Fordypningsmodulen avsluttes med individuell muntlig eksamen

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr deltidsstudiet Kreftomsorg og lindrende pleie både som stedbasert og nettbasert

  • Stedbasert; Vi har undervisning 1 dag i uken, samt 3-dagers undervisning ved oppstart av nye emner. Alle emner har avsluttende vurderinger (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen.
  • Nettbasert; Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være samlinger som du kan følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Utdanning skal gi personal med videregående opplæring fra helse- og sosialfag mulighet til å arbeide ved hjemmetjenester, sykehjem med lindrende senger, lindrende enheter og sykehus.

For utdanning innen Kreftomsorg og lindrende pleie kreves opplæring fra studieretning helse- og oppvekstfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.

Ta kontakt med skolen: post@sots.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500317/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Søk her:    Vigo

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson