Kreftomsorg og lindrende pleie

Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Kreftomsorg og lindrende pleie både som stedbasert og nettbasert med samlinger, fagkoder FHH05D(stedbasert)/ FHH05N (nettbasert) – tilsvarende 60 studiepoeng.

STUDIET ER GRATIS

(DU BETALER KUN FOR BØKER OG 350,- I DOKUMENTAVGIFT)

På dette studiet får en fagspesifikk kunnskap om kreftsykdommer, behandlingsformer og omsorg for syke og pårørende. 

Mål for utdanningen:
Utdanningen skal gi personal med videregående opplæring fra helse og oppvekstfag (tidligere helse og sosialfag) mulighet til å arbeide ved hjemmetjenester, sykehjem med lindrende senger, lindrende enheter og sykehus.

Videreutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie har som mål å utdanne yrkesutøvere til:

 • gode evner og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med andre
 • bred faglig kompetanse
 • høy yrkesetisk forståelse

(Se mer om mål for utdannelsen i studieplanen)

Opptakskrav:
Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfaglig) med fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider. Autoriserte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med autorisasjon som Helsefagarbeider er også kvalifisert.
Ved dette tilbudet vil det ikke være mulig med opptak via realkompetansevurdering

Organisering:
Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Kreftomsorg og lindrende pleie både som stedbasert og nettbasert

 • Stedbasert; For de som bor i Stavanger og omegn - 1 undervisningsdag i uken på skolen her i Stavanger, samt 3 dager ved oppstart av nye emner. Krav om minimum 80% oppmøte på hvert emne. Det vil bli avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen med individuell muntlig høring på siste emne.
  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag
  • Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer
  • Emne 3: Rehabilitering
  • Praksis: varighet 10 uker
  • Emne 4: Palliasjon - lindrende pleie og omsorg ved livets slutt
  • Emne 5: Fordypning
 • Nettbasert; du kan delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.  Alle emner har avsluttende eksamen.
  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag
  • Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer
  • Emne 3: Rehabilitering
  • Emne 4: Lindrende omsorg ved livets slutt
  • Emne 5: Praksis - varighet 10 uker
  • Emne 6: Fordypning

Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb og familie, men krever en del egen innsats. Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er fortiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig. 

Kontakt informasjon:

Kontoret/avd. leder: e-post: mollehagen-fagskole@skole.rogfk.no - telefon 51 92 19 30/04
Teamleder Jorunn Løge: e-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no - telefon 51 92 19 43  

Søknadsfrist 1. inntak 15.april(www.vigo.no)

Søknadsfrist 2. inntak 1. august (Søknadsskjema Fagskolen Rogaland)

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson