Kreftomsorg og lindrende pleie

Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig deltidsstudier både som stedbasert og nettstudie, Kreftomsorg og lindrende pleie, med fagskode FHH05D/ FHH05N (nettbasert)   - tilsvarende 60 studiepoeng.

Her får du fagspesifikk kunnskap om kreftsykdommer, behandlingsformer og omsorg for syke og pårørende. 

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Deltidssstudiet inneholder 5 emner og en praksis periode på 10 uker

Emne 1: er fellesmodul for alle videreutdanningene og vil ha hovedfokus på grunnelementene i helse- og sosialfagarbeidet, blant annet veiledning og veiledningsteori, etikk og kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. Samfunnsfaglige emner, blant annet stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, sosiologi og psykologi. 
Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer
Emne 3: Rehabilitering
Praksis: Praksis kan tas på ulike avdelinger ved spesialisthelsetjenesten, lindrende avdelinger eller ved hjemmebaserte tjenester med kreftsykepleier.
Emne 4: Lindrende pleie og pleie og omsorg ved livets slutt
Emne 5:er et fordypningsarbeid/prosjekt der studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Fordypningsmodulen avsluttes med individuell muntlig eksamen

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr deltidsstudiet Kreftomsorg og lindrende pleie både som stedbasert og nettbasert

  • Stedbasert; vi har undervisning 1 dag i uken, samt 3-dagers undervisning ved oppstart av nye emner. Alle emner har avsluttende vurderinger (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen.
  • Nettbasert; du kan delta på samlinger på skolen eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.

For utdanning innen kreftomsorg og lindrende pleie kreves fagbrev fra helse- oppvekstfag eller tilsvarende og realfagsvurdering.

Ta kontakt med skolen: mollehagen-fagskole@skole.rogfk.no telefon 51 92 19 30 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500350/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson