Helse, aldring og aktiv omsorg

Helse, aldring og aktiv omsorg

Sykdomsforebyggende tiltak blir mer og mer viktig etterhvert som flere mennesker blir eldre. Hvordan behandle og legge til rette ved funksjonsnedsettelse er temaer en lærer mer om. 

Emne en, er felles  tverrfaglig og sammen med de andre fordypningene.

Tema er grunnleggende teori om psykologi /sosiologi, kommunikasjon, etikk , jus og sosial og samfunnskunnskap. 

Videre er det fagspesifikk kunnskap innen helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak, behandling og omsorg ved sykdom og funksjonsnedsettelse, organiseringssystem og ledelse.

Det er også et fordypningsarbeid med avsluttende eksamen.

Praksis kan tas ved geriatrisk avdeling SUS, ulike virksomheter innen kommunehelsetjenesten og hjemmebaserte tjenester. 

Helse, aldring og aktiv omsorg har fagkode FHH12D - 60 fagskole poeng.

Ta kontakt med skolen: post@sots.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500317/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Søk her:    Vigo

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson