Helse, aldring og aktiv omsorg

Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig stedbasert deltidsstudier innen; Helse, aldring og aktiv omsorg, med fagkode  FHH12D - tilsvarende 60 studiepoeng.

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Deltidsstudiet inneholder 5 emner: 

Emne 1: er fellesmodul for alle videreutdanningene og vil ha hovedfokus på grunnelementene i helse- og sosialfagarbeidet, blant annet veiledning og veiledningsteori, etikk og kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. Samfunnsfaglige emner, blant annet stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, sosiologi og psykologi. 
Emne 2 & 3: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse
Praksis: Praksis kan tas ved geriatrisk avdeling SUS, ulike virksomheter innen kommunehelsetjenesten og hjemmebaserte tjenester. 
Emne 4: Omhandler organisering, system og ledelse
Emne 5: er en fordypningsarbeid/prosjekt der studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Fordypningsmodulen avsluttes med individuell muntlig eksamen

Studiet organiseres med 1 undervisningsdag i uken, samt en 3-dagers samling ved oppstart av nye emner. Vi har avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen. 

Det jobbes med å lage et nettbasert tilbud til Helse, aldring og aktiv omsorg, vi legger ut mer informasjon angående dette så snart studietilbudet er på plass. 

For utdanning innen Helse, aldring og aktiv omsorg kreves fagbrev innen helse- og oppvekstfag. Du kan også kvalifiseres til opptak ved realkompetansevurdering

Ta kontakt med skolen: fagskolen@skole.rogfk.no telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500350/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson