Barsel- og barnepleie

Barsel- og barnepleie

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig nettbasert deltidsstudie; barsel- og barnepleie, med fagkoden FHBARN - som tilsvarer 60 studiepoeng

Videreutdanningen har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse, kan ta initiativ til å utføre målrettet pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, friske, nyfødte barn, syke barn og deres pårørende.

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Studiet inneholder 6 emner og en praksis periode på 10 uker
Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Svangerskap
Emne 3: Fødsel og barseltid
Emne 4: Det premature barnet
Emne 5: Barnesykepleie
Praksis : 10 uker
Emne 6: Fordypning

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr deltidsstudiet Barsel- og barnepleie som nettbasert:

  • du kan delta på samlinger på skolen eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.

For utdanning innen barsel- og barnepleie kreves fagbrev og autorisasjon innen helsearbeiderfaget, hjelpepleier eller tilsvarende

Ta kontakt med skolen: fagskolen@skole.rogfk.no telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500317/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson