Barsel- og barnepleie

Barsel- og barnepleie

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig deltidsstudier, både som stedsbasert og nettstudie; Barsel- og barnepleie, med fagkoden FHBARN - som tilsvarer 60 fagskolepoeng

Studiet inneholder 6 emner og en praksis periode på 10 uker
Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Svangerskap
Emne 3: Fødsel og barseltid
Emne 4: Det premature barnet
Emne 5: Barnesykepleie
Praksis : 10 uker
Emne 6: Fordypning

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen vil fra høsten 2018 tilby deltidsstudiet Barsel- og barnepleie både som stedbasert og nettbasert:

  • Stedbasert; Det vil være samlinger som du kan delta på eller følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen It’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.
  • Nettbasert; Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være samlinger som du kan følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Videreutdanningen har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse, kan ta initiativ til å utføre målrettet pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, friske, nyfødte barn, syke barn og deres pårørende.

For utdanning innen barsel- og barnepleie kreves fagbrev innen helsearbeiderfaget, hjelpepleier eller tilsvarende

Ta kontakt med skolen: fagskolen@skole.rogfk.no telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500317/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Søk her:     Vigo

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson