Helsefag

Helsefag

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr fagskole helse 60 fagskolepoeng over 2 år 

Fagskolen helsefag er videreutdanning for dem med fagbrev eller autorisasjon innen helse og oppvekst.

Studiet er organisert på dagtid med en undervisningsdag i uken over 2 år.

Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksis eller på egen arbeidsplass innen valgt fagretning.

Ved oppstart 2. studieår er det studietur til Danmark på 4 dager. Studiet er gratis, men det kan være egenandeler ved noen studietilbud. 

Bruk menyen til venstre for å lese mer om våre spennende tilbud

Fra og med høsten 2018 vil Fagskoletilbudene fra Møllehagen skolesenter ligger under Fagskolen Rogaland. Vi vil derfor kunne tilby følgende studier fra høsten 2018: 
Barsel- og barnepleie, sted- og nettbasert
Eldreomsorg, stedbasert 
Kreftomsorg og lindrende pleie, sted- og nettbasert
Psykiskhelsearbeid og rusarbeid, sted- og nettbasert
Rehabilitering, nettbasert
Sterilforsyningstekniker, sted- og nettbasert
Tverrfaglig miljøarbeider, sted- og nettbasert
Veiledning, Nettbasert

 

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson