Helsefag

Helsefag

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag, tilbyr gratis deltidsutdannelse innen helsefag. Utdanningen gir 60 studiepoeng over 2 år 

Fagskolen helsefag er videreutdanning for de med fagbrev eller autorisasjon innen helse og oppvekst.

Studiene er organisert:

  • stedbasert undervisning: studiet er organisert på dagtid med en undervisningsdag i uken over 2 år
  • nettbasert undervisning: månedlige samlinger som kan følges på skolen eller digitalt

Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksis eller på egen arbeidsplass innen valgt fagretning.

Studiet er gratis, men det kan være egenandeler ved noen studietilbud. 

Barsel- og barnepleie, sted- nettbasert
Helse, aldring og aktiv omsorg, stedbasert 
Kreftomsorg og lindrende pleie, sted- og nettbasert
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, sted- og nettbasert
Rehabilitering, nettbasert
Sterilforsyningsteknikk og smittevern, sted- og nettbasert
Tverrfaglig miljøarbeid, sted- nettbasert
Veiledning, Nettbasert

 

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson