Bygg

Bygg

Teknisk fagskole bygg gir deg opplæring i byggfag, personaladministrasjon og økonomi.

Fordypningen bygg omfatter opplæring om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Fordypningen gir grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir også lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen. Det er lagt særlig vekt på å sikre at utdanningen fortsatt skal kunne gi grunnlag for sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven og Saksbehandlingsforskriften.

Som fagskoletekniker er du kvalifisert til å arbeide med planlegging, anbud, produksjon og innkjøp. Mange fagskoleteknikere driver eget firma, arbeider som leder i entreprenørbransjen, i byggefirmaer eller i kommunale foretak.

Fagskolen Rogaland studiested Kalhammaren tilbyr et toårig heltidsstudium bygg, Fagkode FTB01H, og treårig deltidsstudium bygg FTB01D

For utdanning innen bygg og anlegg kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende.

Ta kontakt med skolen: fagskolen@skole.rogfk.no  telefon 51500300 eller You-rådgiver Gry Kapstad: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500350/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson