Anlegg

Anlegg

Vil du arbeide med anbud, personaladministrasjon eller prosjektledelse? 

Fordypningen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter og dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. Kvalifikasjonene omfatter også landmåling og kommunalteknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring.

Utdanningen kvalifiserer for arbeid som anleggsleder eller prosjektleder i privat og offentlig virksomhet. Det er lagt særlig vekt på å sikre at utdanningen fortsatt skal kunne gi grunnlag for sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven og Saksbehandlingsforskriften

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammeren tilbyr et toårig heltidsstudiumfordypning anlegg. Fagkode FTB02H

For utdanning innen bygg og anlegg kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende:

Ta kontakt med skolen: fagskolen@skole.rogfk.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver Gry Kapstad: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500350/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson