Automatisering

Automatisering

Fagskolen Rogaland, studiested Kalhammeren tilbyr høyere praktisk yrkesrettet utdannelse innen fagretningen Automatisering, der nivået på skoleslaget er et alternativ til høyskoler og universiteter. 

Studentene bygger videre på sin utdannelse fra videregående og fagbrev fra industrien med en praktisk yrkesrettet undervisning innen tidsriktige emner og temaer for fagretningen. Ved fullført løp etter 2-årig heltid (H) eller 3-årig deltid (D) vil studenten få papirer som «fagtekniker – automatisering».

Utviklingen og bredden innen automasjon er stor i Norge. Automatisering gjøres i alle lag av samfunnet for å forenkle, kontrollere og regulere ulike prosesser. Dette kan være innen velferdsteknologi, olje- og industri-teknologi, næringsmiddelindustrien, prosessindustrien og lokal spesialindustri.

Undervisningen på SOTS tar i bruk aktuelle verktøy for prosjektering av elektriske- og automatiserte anlegg som: Inventor, AutoCAD, AutoCAD Electrical, Siemens TIA, Python, Matlab, og mirocontrollere for innebygde (embedded) systemer.

Etter endt utdannelse er en kvalifisert til å jobbe som fagtekniker, fagspesialister, mellomledere og inneha ingeniørstillinger i alle typer industri som ønsker automatisering. I tillegg oppfylles det teoretiske minimumskravet for å kunne avlegge Elektroinstallatørprøven.

Videre utdanningsløp er også mulig ved at skolen har avtale med Universitetet i Stavanger for godkjenning av 60 studiepoeng på Bachelor innen automatisering. Dette fører til at studietiden på UIS reduseres med 1 år. Og for de som ønsker denne gjennomføringsmodellen står absolutt sterkt i et jobbsøkermarked i ettertid.

Studiet ved Kalhammeren er organisert som heltidsstudium og eller deltid/nettstudium. Fagkode FTE01H.

For utdanning innen automatisering eller elkraft kreves fagbrev/svennebrev fra utdanningsprogram elektro eller tilsvarende.

Ta kontakt med skolen: fagskolen@skole.rogfk.no telefon 51500300 eller You-rådgiver Gry Kapstad: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500350/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Mer informasjon om videre studier ved Uis finner du på  Uis.no/ide

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson