Regler og rutiner

Til høyre finner lenke til regler og rutiner ved fagskolen Rogaland. Disse reglene gjelder alle Fagskolen Rogalands studiesteder; Kalhammeren, Karmsund og Møllehagen skolesenter