Om Fagskolen Rogaland

Fagskolen Rogaland har studiested både i Stavanger ved Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) og i Haugesund, ved Karmsund videregående skole.

Fagskolen Rogaland har studiested både i Stavanger ved Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) og i Haugesund, ved Karmsund videregående skole.

På SOTS kan du studere; 

Petroleum; Boring, Brønnservice, Petroleumsproduksjon og Havbunninstallasjoner
Bygg, Anlegg og Klima energi og miljø
Automatisering og Elkraft
Maskinteknikk (TIP)
Helsefag; Kreftomsorg og lindrende pleie, Psykisk helsearbeid og rusarbeid og Helse, aldring og aktiv omsorg
Deltidsstilbud

På Karmsung vgs kan du studere; 

Maritime fag; Maskinoffiser og Dekksoffiser

(Mer informasjon om fagskolen Rogaland kommer )