Studiested Kalhammeren

Studiested Kalhammeren

Velkommen til Fagskolen Rogaland studiested Kalhammaren.
Vi har laget et eget skriv om hvordan det er å være student på Fagskolen Rogaland

Studentrådet er en viktig samarbeidspartner for skolen. Rådet har vært med på å lage skolens visjoner og mål og dermed bidratt til å etablere et fundament for skolens utvikling i årene framover.
Studentrådet har også vært en pådriver for å forbedre skolens fysiske miljø. Installering av nytt ventilasjonsanlegg og forbedring av skolens uteanlegg er resultater av denne innsatsen. Studentrådet har også fått innført nye identitetskort, hatt en gjennomgang av skolens kantinetilbud og bestemt at skolens studenter skal ha egen bærbar PC. Skolens studenter er kollektivt medlemmer i Organisasjonen for fagskolestudenter (ONF). Dette ble bestemt i studentrådet. På den måten har Studentråd i stort og smått bidratt til at vi stadig får en bedre læringsarena på fagskole Rogaland, studiested Kalhammaren.

Avdelingsleder Ronny Ellingsen er kontaktperson for studentrådet
Leder for studentrådet er Arne Tybring Aralt (e-post: studentradet@sots.no)

Statens lånekasse for utdanning: De generelle søknadsfristene i Lånekassen er 15. november (for høstsemesteret) og 15 mars (for vårsemesteret)
Oppdatert informasjon finner du alltid på   Lånekassens nettsted

Del denne artikkelen på:

Tjuvholmveien 40
4007 STAVANGER

Samlet oversikt over læremiddellister:

Skolens kantine ligger i kjelleretasjen i hovedbygget og drives av Effektivt Renhold. 

Vi serverer:

Lenker