Studiested Haugesund

Fagskolen Rogaland (FR) ble etablert etter vedtak i fylkestinget i februar 2004. Den besto da av seks fagavdelinger ved Karmsund vgs, Stavanger offshore tekniske skole (SOTS), Bergeland vgs og Jåttå vgs med lokale rektorer under et felles styre.

I juni 2017 besluttet fylkestinget at FR skulle organiseres som én skole med én rektor, lokalisert ved SOTS. Samtidig vedtok en å innlemme fagskoletilbudene ved stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK). Fra og med høsten 2018 besto dermed FR av tre studiesteder: Kalhammaren (hovedsetefunksjon, samlokalisert og felles rektor med SOTS vgs), Karmsund og Møllehagen. Fokuset på studiested Kalhammaren er fra 2018 på ulike tekniske utdanninger, men har tidligere også hatt helsefag og maritime utdanninger.

Studiested Karmsund Studiested Karmsund ble skilt ut fra Karmsund videregående skole i 2017, og kan føre sine røtter tilbake til Haugesund sjømannskole som ble etablert i 1874. Karmsund vgs kom etter en fusjon mellom Haugesund maritime/tekniske videregående, Storasund videregående (tidligere Haugesund kommunale husmorskole/Haugesund husstellskole/Breidablikk videregående skole) og Karmsund videregående skole (tidligere Haugesund stuertskole/Haugesund kokk- og stuertskole). Fokuset fra 2018 er på maritime utdanninger.

Del denne artikkelen på:

Salhusveien 68 
5506 Haugesund

Postboks 4033
v/Fagskolen Rogaland
5506 Haugesund

Kontaktperson