• Forside
  • Aktuelt
  • Velkommen til nytt skoleår på Fagskolen – Helse- og oppvekstfag

Velkommen til nytt skoleår på Fagskolen – Helse- og oppvekstfag

Velkommen til skolestart. Vi har i løpet av sommeren vært opptatt med å flytte tilbudet som tidligere ble levert i lokalene til Møllehagen skolesenter. Skolelokalene i Tanke Svilandsgate 73 står nå klare til å ta i mot dere og vi gleder oss til oppstart.

Emne 1: Stedbasert - Psykisk helse- og rusarbeid starter mandag 19. august klokken 08.00
Emne 1: Nettbasert – Psykisk- Helse og rusarbeid, Tverrfaglig miljøarbeid, Barsel- og barnepleie, Kreftomsorg og lindrende pleie, Veiledning og Sterilforsyningsteknikk og smittevern starter 19. august, men med første samling mandag 26. august klokken

Emne 1 nettbasert åpnes ved at dere logger dere inn på ItsLearning og finner bli kjent- oppgaven der.

Alle studenter skal ha fått brev/ mail med informasjon om sitt studietilbud. Har du spørsmål, kan du treffe oss på sentralbordet telefon 51 92 19 30, på 51 92 36 55 Wenche eller på 51 92 36 56 Jone

2. årsstudenter tar direkte kontakt med sin lærer/ studentkoordinator dersom en har spørsmål.

 

Kart til skolen:

 

Vi gleder oss

Del denne artikkelen på: