Åpen skole for helsefag

Åpen skole for helsefag

Er du hjelpepleier eller har fagbrev innen helse og oppvekstfag? Kom til oss onsdag 27. mars og få informasjon om videreutdanning du kan ta ved Fagskolen Rogaland
Vi har mange deltidsstudier som er relevante for deg:

Barsel- og barnepleie, sted- nettbasert
Helse, aldring og aktiv omsorg, stedbasert 
Kreftomsorg og lindrende pleie, sted- og nettbasert
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, sted- og nettbasert
Rehabilitering, nettbasert
Sterilforsyningsteknikk og smittevern, sted- og nettbasert
Tverrfaglig miljøarbeid, sted- nettbasert
Veiledning, Nettbasert

Del denne artikkelen på: