Eksamen

Tastatur, illustrasjon

Nyttig informasjon om bruk av digitale verktøy, pålogging, tekniske krav og maler til eksamen 2018.

Innlogging
De flest skolene i Rogaland benytter FEIDE-innlogging til eksamen, derfor er det viktig at du i god tid før eksamen sjekker at FEIDE-brukeren din virker. Hvis du er usikker, så er altså FEDIE-brukeren den samme som du logger på skolens trådløse nett med. Dette kan testes på her:

 https://innsyn.feide.no  (Velg "Rogaland fylkeskommune" som tilhørighet)

Hvis du IKKE kommer inn her med den brukeren du har på skolen, kan du få tilsendt brukernavnet + nytt passord her:  https://glemtpassord.rogfk.no  (Du får da tilsendt dette på sms til det mobilnummeret du har registrert i Skolearena. Husk at du også kan endre passordet i Skolearena).

Innlogging til selve eksamen er her:  https://pgsa.udir.no (Velg "Kandidat")

Programvare

Vær sikker på at du har installert den programvaren du har behov for under eksamen i god tid. Les mer om programvare fylket tilbyr og om Office 365.

Nettressurser
Under eksamen er det nå mulig å bruke noen godkjente nettsider. For våren 2018 er det ressursene som vist under som er tilgjengelig. Hvis du lurer på noe rundt dette kan du ta kontakt med eksamensansvarlige på skolen din.

1.   Sentralt gitt og lokalt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram

Dette er et sett nettressurser til sentralt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram som er likt for hele landet. Disse nettressursene er også tilgjengelige for lokalt gitt skriftlig eksamen.

Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

Følgende ressurser er tilgjengelige over hele landet. 

Nettressurs Nettadresse
Allkunne allkunne.no/
Bioteknologirådet bioteknologiradet.no/
Brønnøysundregisteret brreg.no/
FN - Globalis fn.no/
LEXIN- ordbøker lexin.udir.no/
Lovdata eksamen.lovdata.no/
Norges bank norges-bank.no/
Norsksidene norsksidene.no/web/
Norsk utenrikspolitisk institutt nupi.no/
Psykologi tidsskrift psykologtidsskriftet.no/
Regjeringen http://regjeringen.no/no/id4/
Ressurser for bl.a. HTML og Javascript http://w3schools.com/
Språkrådets ordbøker sprakradet.no/
Store norske leksikon snl.no/
Skriveverktøy writing-tool.app.fagbokforlaget.no/#/
Statistisk sentralbyrå ssb.no/
Stortinget stortinget.no
   

 

Samiske og finske ressurser

 
Nettressurs Nettadresse
Ordbok – Sørsamisk baakoeh.oahpa.no/
Læringsstier -Sørsamisk kuvsje.oahpa.no/
Nordsamisk ordbok sanit.oahpa.no/
Finsk ordbok kielitoimistonsanakirja.fi/?motportal=80
Finsk ordbok ilmainensanakirja.fi/
Finsk ordbok sanakirja.org/

 

2.   Lokalt gitt skriftlig eksamen i Vigo IKS/landssamarbeidet, og sentralt gitt eksamen med lokal sensur

Følgende ressurser er tilgjengelige: 

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Elektrofag

Nettressurs Nettadresse
BaneNors nettsider banenor.no/

Helse og oppvekst

Nettressurs Nettadresse
Helsedirektoratet helsedirektoratet.no/
Norsk helseinformatikk nhi.no
Felleskatalogen felleskatalogen.no

Teknikk og industriell produksjon

Nettressurs Nettadresse
Sjøfartsdirektoratet sjofartsdir.no/

 

Studieforberedende utdanningsprogram

Musikk, dans og drama

Nettressurs Nettadresse
Nasjonalbiblioteket nb.no/

Medier og kommunikasjon

Nettressurs Nettadresse
Norsk presseforbund presse.no

 

3.   Fylkessentrale nettbaserte læremidler

3.1      Disse nettsidene vil være tilgjengelige under eksamen våren 2018 for kandidater i Rogaland fylkeskommune:

http://ndla.no

http://ordbok.uib.no

https://www.ordnett.no

http://nlb.no

http://www.kildekompasset.no/ 

Lingdys, Lingright og Lingpilot er tilgjengelige offline, og er dermed ikke på listen. 

3.2      Lisensbaserte hjelpemidler

Lisenser kjøpt inn på skolenivå, har de enkelte skolene ansvar for selv. Det samme gjelder nettbaserte hjelpemidler som brukes ved særskilt tilrettelegging. Det er skolenes ansvar å kontrollere og forsikre seg om at samhandling og kommunikasjon ikke er mulig ved skolelokale ressurser.

Med forbehold om at nettstedet ikke åpner for samhandling og kommunikasjon, vil lisensbaserte læremidler på følgende nettsteder som er kjøpt inn på skolenivå være tilgjengelige under eksamen våren 2018:

Nettsted
https://brettboka.no
https://www.cappelendammundervisning.no 
https://eportal.fagbokforlaget.no 
http://www.gyldendal.no 
http://www.lokus.no 
http://www.smartbok.no 
http://streif.samlaget.no 
https://www.unibok.no 
https://web.retriever-info.com/services/archive.html (Atekst)

Tekniske krav 

Følgende nettlesere støttes av prøvegjennomføringssystemet PGS:

Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768

Info og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet

 Skriftlig eksamen videregående skole

 Muntlig eksamen videregående skole

 Her kan du finne eksamensdatoer

Del denne artikkelen på:
Vedlegg